Přeskočit na obsah

O značce San Marco

San Marco, to je…

Příběh o historii kávy

Káva původem z Orientu dobyla Evropu v 16 století a svou roli v tom sehrály Benátky. Byli to právě benátští „bailli“, jacísi konzulové či velvyslanci Benátek, kteří představili kávu tehdejší šlechtě „Sérénissime“ a popsali tento do té doby neznámý produkt jako nápoj s podivuhodnými účinky a uhrančivou vůní.

V roce 1683 byla otevřena první evropská kavárna na tom nejkrásnějším místě, náměstí San Marco v Benátkách. Úspěch byl okamžitý a kavárna se stala oblíbenou zastávkou Benátčanů před dlouhými večery u kanálů.

San Marco, to je…

Příběh o umění

Není náhodou, že mistr Michelangelo inspiroval komunikaci a design obalů kávy San Marco. Oba symbolizují dokonalost a vytříbenost ve všech jejich aspektech: bohatost na vjemy a emoce, ztělesnění onoho „vero gusto italiano“, které je pro kávu San Marco tak typické.

Káva San Marco je výsledkem dlouhé tradice a umění italských mistrů, kteří stvořili kávu  s originální, výraznou, jemnou a smyslnou chutí. Café San Marco vzniká z lásky a pro lásku ke kávě – Per amore del caffè.

San Marco, to je…

Příběh o lidech

Café San Marco patří do rodiny značek italské společnosti Massimo Zanetti Beverages Group S.p.A., která patří mezi největší společnosti v kávovém odvětví. Společnost kontroluje a řídí každý krok výrobního procesu své kávy, od pěstování, přes pražení až po distribuci, a díky tomu je schopná garantovat svým zákazníkům konzistentní a špičkovou kvalitu výrobků.