Přeskočit na obsah

O naší společnosti

Naše vize

Chceme být klidným a bezpečným přístavem pro vzácné značky našich obchodních partnerů, pečovat o ně a rozvíjet je, aby mohly růst a být dostatečně silné. Chceme je chránit tak, aby mohly bezpečně čelit i rozbouřeným vodám oceánu.

Naše mise

Být seriózním a důvěryhodným obchodním partnerem pro naše klienty, dodavatele a spolupracující společnosti.

Umožnit českým a slovenským spotřebitelům osobní zkušenost s vysoce kvalitními výrobky vybraných renomovaných výrobců a značek.

Poskytnout zastoupeným značkám náležitou osobní péči a podporu, přičemž upřednostňujeme kvalitu před kvantitou.

Budovat dlouhodobé vztahy založené na efektivní
komunikaci, bezchybné spolupráci a vzájemné důvěře.